foto de la revista núm. 213
WEB OFICIAL EDICIONS L'ALZINA

REVISTA INDEPENDENT
DE PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS

MARÇ
ABRIL
2019
núm 213
imatge temames3.png

Nou pas endavant per a la construcció de la nova biblioteca amb l'estudi geotècnic del sòl


imatge 213_TEMA1

• Presa de mostres del sòl per a l'estudi geotècnic.


Durant els primers dies del mes de març, seguint els passos previstos pels responsables municipals en el calendari ja definit, es van dur endavant les preses de les mostres dels terrenys en els quals s'aixecarà l'edifici de la nova biblioteca i l'estudi del subsòl en el qual s'assentaran els fonaments, és a dir, els treballs i/o estudi geotècnic necessari per redactar el projecte definitiu del nou equipament soci-cultural que tindrà Palau.

L'estudi, que és obligatori abans de la redacció del projecte executiu, serveix, entre altres coses, per a conèixer el context geològic de la zona, la caracterització litològica i potència de les capes dels materials del subsòl des del punt de vista geològic i geotècnic. La composició incidirà en els fonaments del nou edifici i, per això, s'ha de saber abans de la redacció final del projecte definitiu, un projecte executiu que ja està redactant l'equip d'arquitectes Brullet-de Luna Arquitectes, guanyadors del concurs que en el seu dia va convocar la Diputació de Barcelona i, en conseqüència, l'encarregat del disseny de l'edifici de la nova Biblioteca Municipal, tai i com van informar en aquesta revista en gener del 2018.

La proposta presentada per Brullet-de Luna Arquitectes fou triada entre les que havien presentat els cinc despatxos finalistes dels 25 equips d'arquitectura diferents que havien participat inicialment en el concurs de propostes per dur endavant la nova biblioteca que s'ubicarà al costat de la plaça de l'Alzina. Concretament, el nou equipament estarà situat al carrer Verge de Montserrat, en els terrenys que ara acullen les pistes de petanca i en els que ara s'han realitzat aquests treballs de sondeig i assaig.

Segons els responsables de la regidoria d'urbanisme, es preveu que a finals d'aquest mateix mes de març els arquitectes redactors i el departament del SEEP (Servei Equipaments i Espais Públics) facin el lliurament del Projecte avanç d'Executiu que detallarà el nou equipament municipal amb les incorporacions i propostes que van sortir del procés de participació ciutadana del qual ja van informar també en aquesta revista el passat mes de desembre. Entre altres de les qüestions/idees aprovades en el citat procés cal esmentar que els i les participants/tes van aprovar quasi per unanimitat que el nou edifici a construir (i per tant, el projecte definitiu) ha de respondre a un nou espai per estudiar i llegir de manera individual, però, i a la vegada, també ofereixi espais de treball en grup. (Hi ha altres propostes, veure alzina desembre 18)

Miquel Rovira, regidor d'Urbanisme i Cultura, es mostra satisfet per la iniciació i execució d'aquest estudi ja que, segons afirma, «és el primer pas perquè tal com s'havia previst en el calendari, aquest juny es pugui aprovar el Projecte executiu definitiu». El regidor argumenta que «el calendari previst es mantindrà», per la qual cosa, l'aprovació definitiva del projecte, si el nou govern que surti de les eleccions municipals del pròxim mes de maig ho considera oportú, es durà a terme el pròxim mes de setembre.

Després de la seva aprovació i de la pertinent exposició pública es procediria a licitació de les obres. Aquest nou pas endavant amb l'inicio de les obres es preveu per a finals d'enguany, i la finalització de les quals, segons els responsables municipals, seria durant el primer semestre del 2021.

El pressupost econòmic del nou equipament soci-cultural és de 3.352.000 €, en el qual no és inclòs el mobiliari del nou edifici. Per sufragar aquest import, l'Ajuntament ja disposa d'una part, concretament disposa de 2.48.000 €, una xifra a la qual s'ha arribat amb els romanents (beneficis) positius dels darrers anys i de diferents subvencions de la Diputació de Barcelona. A la xifra esmentada s'ha d'afegir el romanent positiu que es preveu que també tindrà l'Ajuntament del tancament de l'exercici de 2018 que es farà el pròxim mes.


Nova Biblioteca 2
• Vista virtual exterior de la nova biblioteca.CONTRACTA
LA TEVA
PUBLICITAT

anuncia't
Publi 2
Publi 3
Publi 4
Publi 5