foto de la revista núm. 216
WEB OFICIAL EDICIONS L'ALZINA

REVISTA INDEPENDENT
DE PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS

JUNY
JULIOL
2019
núm 216
imatge ultimahora3.png

Palau pot demanar a Zapatero al voltant de 3,4 milions d'euros


El Fons Estatal d'Inversió Local anunciat pel president Zapatero podria atorgar a Palau la gens menyspreable xifra de 2,3 milions d’euros a invertir en l’execució de projectes durant aquest pròxim any del 2009, segons els càlculs realitzats per aquesta revista i en base a les premisses que recull el Decret del Govern Central que preveu una dotació de 177 euros per habitant per projectes a desenvolupar. És el regal de reis de Zapatero
Segons aquest decret, dos premisses son bàsiques per poder optar a l’ajut atorgada des del govern estatal, una d’elles, que els projectes no estiguessin inclosos ja en el pressupost del 2009, cosa que a Palau no passa perquè no està aprovat el pressupost del pròxim any i una segona que preveu la impossibilitat que els projectes estiguin coofinançats per qualsevol altra administració. Hi ha altre sèrie de mesures a complir que apunten més endavant i que son fàcilment superables per l’administració local, si vol optar a rebre els ajuts del govern estatal. Entre elles podem destacar que l’Ajuntament te des del passat dia 10 de desembre fins al dia 24 de gener per presentar les peticions per a finançar els projectes o projecte que vulgui executar.
177 euros per palauenc
Segons el decret es poden presentar projectes aprovats abans del proper 24 de gener i per un valor no superior als cinc milions d’euros (en el cas de Palau, tal i com hem dit abans, al voltant de 2,3 milions). Segons les bases recollides, cada municipi podrà rebre una dotació de 177 euros per habitant, per la qual cosa la quantitat que li toca a cada municipi és la resultant de la multiplicació de la xifra que l’Estat té del padró de l’any 2007 i que en el cas de Palau és de 13.590 habitats. La multiplicació dona una xifra de 2,3 milions que no arriba al màxim que permet finançar a cada projecte que està fixat en els cinc milions.
El Govern central avançarà el 70% de la inversió i pagarà el 30% restant a la finalització de les obres que hauran de culminar en el decurs del primer trimestre del 2010.

Temes o iniciatives concretes
Les obres que es podran finançar a través del fons governamental han d’emmarcar-se en alguna de les següents actuacions, requisits bàsics per poder optar a l’ajut. Aquestes actuacions son diverses i amplies en les quals es poden inquirir molts possibles projectes, si es presenten dintre de les bases exigides a la normativa. Entre aquestes actuacions es poden citar:
L’adequació, rehabilitació o millora d’entorns i espais públics urbans, així com de promoció industrial. Aquí, des de l’Ajuntament es podrien presentar projectes d’urbanització d’alguna àrea i/o barri de Palau que encara no està urbanitzat com podrien ser els Turons, el que manca de La Pineda, etc. En aquest aspecte, el regidor d’urbanisme, Josep M Serraviñals ja apunta que son zones urbanitzable que no poden accedir, perquè, segons diu, és sol urbanitzable encara, no és sol urbà.
Infrastructures i equipaments
Altra de les possibles actuacions que recull el decret inclou els equipaments i les infrastructures de serveis bàsics a les xarxes viàries, de sanejament, enllumenat i telecomunicacions. Aquí, palau podria presentar un o més projectes de millora de la xarxa de clavegueram que és altament deficitària i que tants problemes crea quan les pluges son una mica intenses. Serraviñals apunta que s’està treballant en el col·lector de pluvials que des dels Turons per Arquitecte Falguera baixaria per La Pineda fins a la riera. Aquest podria ser un dels projectes que podria presentar el govern municipal perquè hi ha possibilitats de poder desenvolupar tots els requisits de la normativa abans del 24 de gener, afegeix el regidor.
Les de construcció, adequació, rehabilitació o millora d’edificis i equipaments socials, sanitaris, educatius, culturals i esportius, també es recull al decret com possible iniciativa a dur endavant i que es pot sufragar des del Govern central. En aquest punt, Palau podria presentar, a tall d’exemple, la construcció de la prefectura de la policia i/o la construcció d’un nou ajuntament i/o edifici d’equipaments públics, per ubicar l’agència tributària, la ràdio, etc. dels quals ja existia un avant projecte força desenvolupat per l’anterior govern municipal. El regidor d’urbanisme, tot i que no vol entrar en més detalls, argumenta que d’entrada es pot demanar la rehabilitació de l’edifici en el que estava ubicat radio Palau i l’Agència tributària. És una possibilitat, perquè els serveis tècnics tenen desenvolupat el projecte i (el citat edifici) serviria, una vegada rehabilitat, per muntar la prefectura de policia quan s’iniciés la costrucció de la nova seu de la policia municipal.
Les dirigides a la protecció del medi ambient i la prevenció de la contaminació, les de gestió de residus urbans. Així mateix les orientades a impulsar l’estalvi i l’eficiència energètica, també s’inclou com iniciatives sufragades a desenvolupar, així com les de supressió de les barreres arquitectòniques
També preveu el decret governamental els projectes de conservació del patrimoni municipal i protecció i conservació del patrimoni històric del municipi. Palau podria presentar un projecte, si és que existeix, per la recuperació definitiva de ma masia de Can Falguera que tant ha donat que parlar el darrer any i per la restauració de la qual hauria d’existir ja el projecte, sinó executiu, força desenvolupat.
Les de construcció, adequació, rehabilitació o millora de la xarxa d’abastiment d’aigua potable a domicili i tractament d’aigües residuals. En aquest punt, cal remarcar que, si no existeix un projecte, és difícil de desenvolupar-lo en tant poc temps, però aquesta revista ha publicat des de la seva existència fa mes de 10 anys que, la pròpia empresa concessionària de distribució de l’aigua ja xifrava, amb motiu de la presentació de l’auditoria de l’agenda 21 de Palau, unes pèrdues atribuïbles a l’estat de la xarxa d’abastament d’aigua superior al 20 per cent del volum de l’aigua consumida pel municipi. Evidentment, la millora de la mateixa és necessària. Sense anar-hi més lluny, el passat ple municipal.
Poc temps
El govern municipal, segons apunta el regidor d’urbanisme, Josep M Serraviñals està treballant en diversos temes per tal de presentar el màxim possible en el temps establert. Al tancament d’aquesta revista, el govern municipal estava valorant les possibilitats que te el govern municipal de presentar diferents projectes, tot i que descarten ja un o dos grans projectes per manca de temps –nosaltres no tenim una gran estructura tècnica com Barcelona i/o Sabadell per fer i posar en marxa en poc temps un gran projecte, diu en Serraviñals. Tampoc podrien fer-ho, perquè s’hauria de realitzar un concurs, afegeix el regidor. Per això, des de urbanisme tracten ara de desenvolupar petites actuacions per tal de tenir unes certes garanties d’èxit. En aquest cas s’estan estudiant possibles actuacions (l’apuntada del col·lector, la de l’edifici de la ràdio) i altres com la urbanització del centre del poble com remodelació de la Rambla Pera Pou i el se enllaç amb Isaac Peral, etc.
En uns dies, doncs, sabrem la proposta definitiva de l'Ajuntament per a la gestió i distribució en diferents projectes d'aquests gairebé 2,3 milions d'euros. Sense dubte, aquesta és una molt bona oportunitat per a la nostra vila, i cal aprofitar-la, oportunitats com aquesta hi ha poques.

data de la notícia: 18-12-2008


CONTRACTA
LA TEVA
PUBLICITAT

anuncia't
Publi 2
Publi 3
Publi 4
Publi 5