foto de la revista núm. 197
WEB OFICIAL EDICIONS L'ALZINA

REVISTA INDEPENDENT
DE PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS

OCTUBRE
NOVEMBRE
2017
núm 197
imatge noticies3.png

El pressupost municipal del 2018 supera els 16,9 milions d'€


imatge 197_SANABRIA

• Marc Sanabria, Regidor d’Economia.

En el pròxim ple ordinari que es celebrarà el darrer mes d'octubre, el govern municipal i més concretament el regidor d'economia, Marc Sanabria presentarà per a la seva aprovació el pressupost municipal que regirà el pròxim 2018.

Segons ha pogut saber aquesta revista, el pressupost que es presentarà i que, amb tota probabilitat, també s'aprovarà, supera els 16,9 milions d'euros, concretament 16.993.866, una xifra no gaire superior a la del pressupost d'enguany. Un 0,90% més que el pressupost que finalitza el pròxim desembre.

Vot afirmatiu
Tot i que al tancament de la revista no es sabia encara si l'equip de govern comptaria amb el vot afirmatiu d'altres grups municipals, el pressupost te vies obertes de sortir endavant. De fet, el document que ara es presenta al ple ja estava pràcticament enllestit a finals del mes de setembre i abans que els regidors del grup PDeCAT-Demòrates deixessin el govern municipal, per la qual cosa, es suposa que els tres regidors votaran afirmativament a una proposta a la que ells mateixos havien col·laborat a definir. Si no s'ha canviat res, per coherència i tenint present que la seva marxa del govern, segons les seves pròpies explicacions, fou per discrepàncies ideològiques i no per diferències en l'aplicació del programa de govern, es de suposar el seu vot afirmatiu. Tampoc es descarta el vot favorable d'altres formacions.

Despeses
Entre els trets més significatius del pressupost cal ressaltar l'augment de les despeses del capítol 1 o de personal. Aquest apartat augmenta un 2,44% respecte a aquest any i es situa ja en una xifra global de 6.741.000€, la qual cosa representa un 39,6% de tot el pressupost de l'any 2018. Cal dir que aquell percentatge recull l'1% d'augment als funcionaris de la llei de pressupostos del l'Estat d'aquest any 2017 i també preveu la previsió d'augment per al 2028 si el govern central finalment a'rova nous pressupostos. Quan a la resta del gastos cal ressenyar també, en aquest cas en positiu, el descens de les despeses financeres que cauen un 15% respecte a l'any actual, tot i que encara passen dels 90.000€

Inversions
Per la seva banda, els ingressos es mantenen en la mateixa línia i paràmetres d'anys anteriors. Concretament, augmenten un minso 0,9% en relació al 2017. Així, en base a aquestes darreres xifres, amb uns ingressos que es mantenen igual, amb unes despeses que augmenten lleugerament en el capítol 1 i sinó s'incrementa la pressió fiscal, (les taxes i impostos que s'aprovaran aquest mateix ple municipal es mantenen igual que enguany), la partida per a les inversions reals no solament no pot augmentar tampoc, sinó que cau quasi un 12%. Concretament, d'1.196.000€ a 1.053.000€.

Segons ha pogut saber aquesta revista, les partida més significativa quan a les inversions és la que es destinarà a la urbanització del polígon industrial de Can Cortès Nord. Es preveu una partida de 150.000€. Altres partides també importants son les destinades a la millora de parcs i jardins (100.000€), a arranjaments de via pública (150.000€), a la millora de la Casa Folch (40.000), etc.

Segons el nou tinent d'alcalde d'Economia, el pressupost que ara es presenta segueix els eixos programàtics del Pla d'Acció del Govern (PAG), consolida els projectes i serveis que s'han iniciat en aquest mandat i complementarà inversions en els que ja s'està treballant a l'actualitat. Sanabria es refereix, entre altres, a la pista de skateboard, a la pista de la petanca i a la futura biblioteca municipal, etc.. Concretament, per aquest equipament cultural hi ha una partida d'1,1 miló d'€ i en el decurs del mateix ple municipal en que es debatrà el pressupost, també s'aprovarà l'aportació de mig milió més procedent del romanent d'enguany.


CONTRACTA
LA TEVA
PUBLICITAT

anuncia't
Publi 2
Publi 3
Publi 4
Publi 5