foto de la revista núm. 216
WEB OFICIAL EDICIONS L'ALZINA

REVISTA INDEPENDENT
DE PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS

JUNY
JULIOL
2019
núm 216
imatge noticies3.png

ERC i JxPsiP pacten les bases d'un nou programa de govern a quatre anys


imatge 216_SIGNATURA

• Oriol Lozano i Laura Navarro després de la signatura del programa de govern.


Els dos màximes representats d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) i de Junts per Palau (JxP), Oriol Lozano i Laura Navarro, respectivament, van escenificar el passat divendres a la plaça de la Vila de Palau, l'acord de legislatura al que havien arribar les dues formacions 24 hores abans per formar un govern per els pròxims quatre anys.

El pacte, evidentment comporta els vots dels tres regidors de JxPalau a favor de Lozano, qui amb els vots dels sis representants d'ERC, aconseguia ja una majoria suficient per sortir elegit alcalde en una primera votació, com es va demostrar durant la sessió plenària del dissabte. (A més dels 9 vots de les dues formacions, Nuria Solà, regidora de Primàries Palau, també votaria a favor del candidat d'ERC, tot i no formar part del govern i tampoc de l'acord assolit, Lozano també va rebre el vot de la Núria Solà de Primàries Palau.

Els dos polítics no van especificar gaire el que pot ser un programa definitiu de govern, tot i que van assegurar la redacció en el propers mesos d'un Pla d'Acció de Govern que reculli les propostes i fixi els compromisos a impulsar en els propers quatre anys. En aquest futur Pla, segons van dir, constaran les prioritats d'actuació i el temps d'execució aproximat, és a dir, un programa que doni resposta a les pretensions dels dos grups, ERC i Junts x Palau, ja que, segons van afirmar tots dos dirigents, els programes d'un i d'altre grup tenen molts punts en comú. «És per això que no ens ha costat gaire en posar-nos d'acord», van assegurar en el decurs de l'acte que va servir per anunciar la proposta de legislatura.

A l'espera d'aquest Pla de Govern, l'acord assolit apunta algunes decisions immediates i també deixa clarificada l'estructura i composició del govern. Quan al primer aspecte, l'acord proposa treballar per la recuperació de la gestió directe de serveis bàsics com l'abastament d'aigua, la recollida de residus, la neteja viària i tots aquells serveis considerats bàsics per a un municipi. També es proposa la retirada del projecte de la construcció del polígon de Llevant (Gallecs), l'adequació urbanística del polígon de Can Valls, la cessió de la C-59 (Av. Catalunya) per part de la Generalitat de Catalunya, amb la dotació econòmica per la seva integració a la trama urbana i també es proposa l'entrada del CAP de Palau-solità i Plegamans en la rotació de CAPs d'urgències. I ha un darrer punt en que s'apunta que les dues forces polítiques, acorden que la Comunicació Institucional que es faci des de l'ajuntament sigui transparent, objectiva, imparcial i clara.

A banda de l'alcaldia que en cap moment es va posar sobre la taula, l'organigrama de treball i la responsabilitat, amb la divisió de tot l'afer municipal en cinc grans macro àrees, també han quedat definides, així com la distribució de les àrees de responsabilitat, els àmbits que abracen i les persones responsables que estaran al capdavant de cada una d'elles, de cadascuna de les cinc tinències d'alcaldia. Tres d'aquestes, la 1a, la 2a i la 4a, es queden en mans d'ERC i les altres dos, la tercera i la 5ª, son per JxP. En referència a aquest aspecte, malgrat que l'acord recull i deixa clar qui serà el/la regidora responsable de cada macro àrea o tinència d'alcaldia, no diu qui serà la persona que estarà al capdavant de cadascuna de les regidories que formen part d'aquesta tinència. Si diu per això a qui grup pertanys, la qual cosa deixa clar que ERC tindrà 15 regidories i que JxP, únicament tindrà 6 d'un total de 22. L'única regidoria definida al tancament d'aquesta revista era la d'esports que quedarà en mans de l'alcalde.

Respecte a la dedicació i la corresponent retribució, l'acord signat recull que únicament dos membres de l'equip de govern tindran dedicació complerta i, per consegüent, amb les assignacions establertes pel cartipàs. Es tracta d'un membre d'ERC, l'alcalde Oriol Lozano i altra de JxCat, la segona tinença d'alcaldia, Laura Navarro. La resta de regidors i regidores percebran les assignacions establertes pel cartipàs en funció de la seva assistència a òrgans col·legiats, essent obligatori la seva assistència a tots aquells òrgans dels que formin part exceptuant casos de força major justificats.

A l'acord assolit i signat també es recull la incorporació de dos càrrecs «per donar suport a la tasca dels regidors». Aquestes dues persones —que en un ajuntament com el de Palau solament pot haver-hi dues i que normalment son càrrecs de confiança— seran designats pel grup municipal d'ERC. Segons recull l'acord son els càrrecs de gerència i de premsa.


imatge 216_TINENT
• Tinences d'alcaldia


CONTRACTA
LA TEVA
PUBLICITAT

anuncia't
Publi 2
Publi 3
Publi 4
Publi 5