foto de la revista núm. 214
WEB OFICIAL EDICIONS L'ALZINA

REVISTA INDEPENDENT
DE PALAU-SOLITÀ
I PLEGAMANS

ABRIL
MAIG
2019
núm 214
imatge noticies3.png

L'Ajuntament de Palau tanca l'any 2018 amb un superàvit econòmic de 2,1 milions d'€


imatge 214_SANABRIA

• Marc Sanabria, Regidor d'Economia i Finances.


L'Ajuntament de Palau acaba de tancar el darrer exercici de 2018 amb un superàvit significatiu, tal com va quedar pales en el decurs del darrer ple ordinari municipal celebrat el darrer mes de març.

Segons les dades exposades pel tinent d'alcalde i regidor d'Economia, Marc Sanabria, l'exercici de l'any 2018 va enregistrar una xifra positiva que supera els 4,8 milions comptables, però una part d'aquests podria ser de dubtós cobrament. L'Ajuntament, en no disposar materialment d'aquests diners, no els pot comptabilitzar ara, per la qual cosa, la xifra final de què disposa en termes de beneficis —les administracions no utilitzen el terme beneficis i per això denominen el superàvit positiu com romanent—, és de 2,9 milions d'€.

En opinió del regidor d'economia, aquests positius resultats demostren la bona gestió duta a terme per l'equip de govern i, en conseqüència, la bona salut econòmica de la qual gaudeix l'Ajuntament de Palau. Permet també i segons va afegir Sanabria en el decurs del citat ple, destinar una part substancial a inversions després que el Ministeri d'Economia ampliés l'encotillat i reduït ventall que regia fins fa uns dies i que, únicament, permetia els ajuntaments amb romanents positius, —Palau n'és un—, realitzar inversions finalistes que no generessin despesa posterior. També els obligava a destinar una part d'aquell romanent a reducció de deute, independentment que aquesta fóra gran o petita —la de l'Ajuntament de Palau és mínima i està dintre dels paràmetres acceptats que determina la llei—. L'entrada en vigor del nou decret llei del Govern socialista que fou publicat en el Boletín Oficial del Estado de 24 de març i, posteriorment, aprovat per la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados el dimecres 3 d'abril, deixa una major flexibilitat, però encara no permet que les entitats locals destinin tot el romanent positiu a inversions sostenibles. També les obliga a destinar una part a la reducció de deute. D'acord amb els nous paràmetres i segons l'interventor de l'Ajuntament, Sanabria va apuntar les xifres que destinaran a cadascú dels dos aspectes. Segons el regidor, l'Ajuntament destinarà a inversions 1 milió d'euros, els quals aniran directament a la construcció de la nova biblioteca (informem a banda) i 160.000 € a amortitzacions de préstecs.

Aquest és el quart any consecutiu que l'Ajuntament tanca l'exercici amb xifres positives. De fet, els quatre anys que el regidor ha estat el màxim responsable de la regidoria d'economia, s'han tancat amb superàvit econòmic, la qual cosa posa en valor la vàlua d'aquest jove polític del govern socialista, el qual ha sabut guanyar-se, malgrat que políticament discrepin, el reconeixement de la majoria de companys del consistori, siguin o no del seu partit, el PSC.


CONTRACTA
LA TEVA
PUBLICITAT

anuncia't
Publi 2
Publi 3
Publi 4
Publi 5